Skip to content

Realizácie plochých a šikmých striech

Viac ako len zateplenie a rekonštrukcia.

sikme strechy

Realizácia strechy a zateplenia

Naša stavebná firma sa zaoberá realizáciou šikmých a plochých striech. Samozrejmosťou je ponuka rekonštrukcie a zateplenia Vašej strechy. 

Pri výbere materiálov na strechy vyberieme vždy ten najvhodnejší druh, odporučíme, ale v prvom rade rešpektujeme prianie zákazníka. Pri rekonštrukcii strechy treba vziať do úvahy reálnu nosnosť pôvodnej konštrukcie krovu a jej životnosť – zdravie. 

Izolácie plochých striech

Izoláciou plochých striech si zabezpečíme nielen to, že nám už nepretečie cez strechu ani kvapka ale zaizolovaním strechy si udržíme v dome teplo a nevznikajú nám žiadne úniky.

K tomuto všetkému prispieva rekonštrukcia plochých striech a kvalitná prevedenie prác s dlhoročnou životnosťou.

Rekonštrukcia starých a zatekajúcich striech je vykonávaná bez demontáže, prípadne s demontážou pôvodnej  krytiny, aplikáciou pvc fólií.

Komplexná oprava strechy alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po vykonaní dôkladnej obhliadky na plochej streche je možné vypracovať racionálny a efektívny návrh na opravu strechy alebo  výmenu strešného plášťa. V každom návrhu musia byť zahrnuté statické, tepelné, korózne špecifiká strechy.

Realizujeme:
– Demontáž nefunkčnej, nepotrebnej strešnej krytiny
– Výmena porušených častí nosnej konštrukcie krovu
– Úprava podkladu pod novú krytinu
– Položenie novej krytiny
– Vykonanie účinného prevetrávania strešného plášťa
– Aplikácia tepelnej izolácie
– Aplikácia parotesniacej vrstvy a jej tesného napojenia na pôvodné konštrukcie
– Montáž vnútorného podhľadu
– Zhotovenie a montáž doplnkových prvkov a detailov
– Montáž strešných okien

strechy

RD Mikov Dvor Nitra

Hydroizolácia plochej strechy RD Mikov Dvor v Nitre.

Napíšte nám

Budeme radi ak sa nám ozvete ohľadom Vášho nového projektu.