Izolácie plochých striech

 

K našim špecializáciám okrem tepla v dome, vynovenej fasády a zrekonštruovaného príbytku patrí aj izolácia plochých striech. Izoláciou plochých striech si zabezpečíme nielen to, že nám už nepretečie cez strechu ani kvapka ale zaizolovaním strechy si udržíme v dome teplo nevznikajú nám žiadne úniky. Izolácia plochých striech Nitra

K tomuto všetkému prispieva rekonštrukcia plochých striech a kvalitná prevedenie prác s dlhoročnou životnosťou.

Rekonštrukcia starých a za-tekajúcich striech je vykonávaná bez demontáže, prípadne s demontážou pôvodnej  krytiny, aplikáciou pvc fólií.

Komplexná oprava strechy alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po vykonaní dôkladnej obhliadky na plochej streche je možné vypracovať racionálny a efektívny návrh na opravu strechy alebo  výmenu strešného plášťa. V každom návrhu musia byť zahrnuté statické, tepelné, korózne špecifiká strechy. Tie majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená.

Realizácia striech je samozrejme – “Na kľúč“.

Všetky navrhované varianty rekonštrukcie striech realizuje naša spoločnosť za pomoci odborne školených pracovníkov.

Spoločnosť neustále sleduje  vývoj nových materiálov, technológií a najnovších poznatkov z oblasti tepelných izolácií a rekonštrukcií striech.

Hydroizolácia strechy RD Mikov Dvor NR
Debnenie a armovanie železobetónovej monolitickej dosky RD Mikov dvor Nitra
Rekonštrukcia strechy bytový dom Močenok